Jsme svobodní a není to fráze. Studenti vzpomínali na 17. listopad

Už po devětadvacáté si letos stovky lidí připomněly uzavření českých vysokých škol v roce 1939. A také den, kdy přesně o padesát let později jiná generace studentů odstartovala rychlý pád komunistické totality.

V Praze uspořádaly 17. listopadu studentské spolky celodenní festival k uctění památky minulých generací studentů a všech bojovníků za svobodu a demokracii. Po již tradičním pietním shromáždění před Hlávkovou kolejí, kde bydlel student medicíny Jan Opletal, zastřelený nacisty v roce 1939, pokračoval průvod Žitnou ulicí až na Albertov.

Na pietním shromáždění na Albertově kromě rektorů, studentů a dalších zástupců vysokých škol vystoupil také předseda slovenské Studentské rady vysokých škol Bálint Lovász.

„Jakkoli to zní jako fráze, jsme svobodní. Můžeme se volně pohybovat. Můžeme číst knihy, které naši otcové neotevřeli. Můžeme poznat země, o čemž se našim rodičům ani nesnilo. Můžeme poznávat lidi z různých světadílů, o kterých naši rodiče četli jen v románech. Můžeme svobodně podnikat a být úspěšní. A můžeme přitom i krachovat a padnout na zem. Pak se ale zase můžeme znovu postavit. Můžeme svobodně rozhodovat sami o sobě. Dnešní svátek je svátkem studentů, ale také dnes už dvou zemí, které listopad 1989 zažily společně, ve federaci. A podobně jako v Bratislavě si řekněme, že pokud tu za třicet let naše děti budou děkovat za to, že mohou, naše životy i naše práce budou mít význam,“ řekl ve svém projevu na Albertově Lovász.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zdůraznil roli univerzit pro vývoj demokracie a občanské společnosti. „Tato role je zcela nezastupitelná. Právě vysoká učení na celém světě by totiž měla být a často také jsou opravdovými „baštami svobody“, místy svobodné výuky, svobodného bádání, výzkumu a v neposlední řadě místy, kde je možné vyjadřovat se zcela svobodně ke všem aktuálním problémům dnešní doby. Tato skutečnost je o to důležitější, že aktuálně žijeme v přelomové době. Západní společnost čelí výzvám, které nejsou o nic méně nebezpečné než ty, jimž jsme s vypětím všech sil odolali v poměrně nedávné minulosti. Akademická obec včetně vedení naší univerzity si je této skutečnosti dobře vědoma,“ uvedl.

Brno i Zlín

V Brně oslavy obou sedmnáctých listopadů s názvem Brněnský sedmnáctý (toho z roku 1939 i 1989) organizovali studenti všech šesti brněnských univerzit, tedy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity, Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a Univerzity obrany.

„Na vzpomínkové akci se během dvouhodinového programu se na pódiu vystřídali pamětníci z různých kruhů – zpěvák David Koller, socioložka Jiřina Šiklová, organizátor studentského listopadu 89 v Brně Roman Švanda, spisovatel, režisér a jeden z tehdejších studentských vůdců Igor Chaun, bývalý člen The Plastic People of the Universe a autor manifestu České děti Petr Placák, režisér Břetislav Rychlík a autor plakátů z roku 1989, fotograf Přemysl Janíček. Na pódiu vystoupili také zástupci některých studentských spolků: Jiří Němec za Studentské Brno, Viktória Kállayová za JAMU: není nám to jedno a za organizační tým Brněnský sedmnáctý, za organizaci Společně Brno vystoupila Hana Strašáková a Dominik Levíček zastupoval Brno za slušnost. Akci v Brně ukončil už tradiční lampionový průvod, organizovaný Nadačním fondem studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity," uvedla jedna z organizátorek Sylvie Ševčíková z VFU.

K připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 se letos spojilo několik institucí i ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati i její Studentská unie, Městské divadlo Zlín nebo město Zlín a další připravily program, který byl důstojnou připomínkou stěžejních okamžiků historie. Promluvili primátor Zlína Jiří Korec, rektor univerzity Petr Sáha, prezident Studentské unie Patrik Dohnal a další hosté.

Univerzita Pardubice připravila pro akademickou obec i veřejnost speciální program. Celý týden připomínala historické listopadové události, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. V rámci Ozvěn Febiofestu se například promítaly filmy Jan Palach a Do větru, konalo se improvizované studentské čtení Hry Vernisáž u Lavičky Václava Havla, týden pak završil vzpomínkový akt ke Dni boje za svobodu a demokracii a koncert Komorní filharmonie Pardubice.

Ostravské kulturní a vzdělávací instituce připravily celodenní akci nazvanou Oslava svobody. Za podpory Ostravské univerzity, VŠB – Technické univerzity v Ostravě a přidružených studentských organizací připravily ostravské kulturní instituce Centrum PANT, Younie a Cooltour program na celé odpoledne. Následoval pietní průvod se svíčkami a večerní setkání v klubu Cooltour.

V Liberci, na Technické univerzitě pak k 17. listopadu koncertovala kapela Tatabojs. Koncert Tatabojs zahájil úvodním slovem rektor TUL Miroslav Brzezina, který připomenul významnou roli studentstva na událostech roku 1939 i 1989.