Sedm českých škol v šanghajském žebříčku. Polepšily si UP a VŠCHT

Nejstarší ze tří uznávaných žebříčků vysokých škol, takzvaný šanghajský, zveřejnil na konci srpna nové výsledky. Do mezinárodního hodnocení ARWU (Academic Ranking of World Universities) se letos dostalo sedm českých univerzit, stejně jako loni. Mezi tisícovkou hodnocených škol je z českých nejlepší Univerzita Karlova, za ní pak Univerzita Palackého a Masarykova univerzita.

Českou republiku v hodnocení zastupuje sedm vysokých škol. Nejlepší je letos podle šanghajského žebříčku opět Univerzita Karlova (UK), která si už tradičně od roku 2005 drží pozici mezi třemi stovkami nejlepších, v roce 2019 je na 201.–300. místě. Přesnější informaci o umístění žebříček nenabízí – jednotlivě je řazeno jen prvních sto univerzit, další pak získávají sdílené pozice.

Ostatní české vysoké školy se do žebříčku dostaly v roce 2017. Jako druhá nejlepší z českých je letos Univerzita Palackého v Olomouci (UP), která v tomto žebříčku dosáhla svého dosud nejlepšího umístění – je na 501. až 600. pozici, oproti 601.–700. místu loni. Nejlépe si vedla v přírodních a lékařských vědách. Pozici si zlepšila v polovině sledovaných ukazatelů, konkrétně v počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků dle Clarivate Analytics, počtu publikací v časopisech Nature a Science a v akademické výkonnosti.

Jako třetí se umístila na 601.–700. místě Masarykova univerzita (MU), která si oproti loňsku (501.–600. místo) pohoršila. Čtvrtá je společně s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) i Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), školy se umístily na 701.–800. pozici. VŠCHT si oproti loňsku polepšila z 901–1000. místa, ČVUT si pohoršila z 601.–700. místa, které obsadila loni. Další dvě vysoké školy, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU), zůstaly stejně jako loni na 901.–1000. místě.

Šanghajský žebříček zkoumá také jednotlivé obory přírodních, lékařských a technických věd, věd o živé přírodě a společensko-vědních oborů. Hodnocení proběhlo v celkem 54 oborech. Nejlépe v Česku na tom byla UK ve 30 oborech, MU ve 13 oborech , UP stejně jako ČVUT v 7 oborech, JČU v 5 oborech, VŠCHT ve 4 hodnocených oborech.

Žebříček je k dispozici na www.shanghairanking.com. Mezi patnácti nejlepšími na světě převládají americké univerzity, pouze na třetím, sedmém a patnáctém místě jsou britské univerzity (University of Cambridge, University of Oxford, University College London).