Kde je hranice plagiátorství a jak mu zamezit? Sledujte tři online workshopy

Hned tři online workshopy zaměřené na akademickou etiku nabídnou v rychlém sledu jarní měsíce. Věnovat se budou tomu, jak rozpoznat plagiátorství a posoudit jeho závažnost, jak pracovat s výstupy antiplagiátorských systémů, i contract cheatingu.

Jak poznat, co je, a co není plagiátorství? Jak posoudit jeho závažnost? Na tyto otázky se pokusí odpovědět odborníci a odbornice během diskuse nad několika obecnými scénáři už 14. dubna.

„Také se budeme zabývat důvody, které vedou studenty k plagiátorství, a možnostmi prevence,“ říká Tomáš Foltýnek z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který je předsedou sdružení European Network for Academic Integrity.

Na workshopu budou prezentovány výsledky výzkumu z 39 evropských zemí o tom, jak studující i vyučující samotné plagiátorství vnímají. Jeho vedoucí také zmíní technické možnosti systémů k podpoře odhalování plagiátorství.

Na první workshop koncem dubna naváže plynule další – zaměří se právě na to, jak pracovat s výstupy antiplagiátorských systémů.

„Interpretace protokolů o podobnosti je náročný úkol vyžadující zkušenosti. Procenta uváděná systémem obvykle neposkytují mnoho užitečných informací, a proto musí každý případ pečlivě vyhodnotit člověk, obvykle pedagog hodnotící danou práci,“ vysvětluje Dita Henek Dlabolová, která je jednou z odborných garantek webináře. Akademické etice a prevenci plagiátorství se věnuje jak prakticky, tak i ve svém výzkumu, od roku 2013 se podílí na organizaci konferencí na téma akademické etiky a je jednou ze zakládajících členek sdružení European Network for Academic Integrity.

Úkolem akademiků je podle ní rozlišit falešně pozitivní výsledky způsobené náhodnými shodami od chytře maskovaného plagiátorství, identifikovat překladový nebo parafrázovaný plagiát a odhalit další zvláštnosti, které mohou naznačovat, že některé části předkládaného dokumentu byly převzaty odjinud.

Účastníci a účastnice workshopu si tento náročný proces vyzkoušejí na několika modelových protokolech. Dále se workshop zaměří na institucionální procesy týkající se plagiátorství. Též zájemce seznámí s  výsledky rozsáhlého testování patnácti různých antiplagiátorských systémů.

Třetí seminář v polovině května pohlédne na další související fenomén, kterým je psaní diplomových prací na zakázku – tzv. contract cheating. Internet je dnes plný inzerátů, které avizují zpracování rešerší k seminárním nebo závěrečným pracím studentů a studentek vysokých škol, velmi často jde ale ve skutečnosti o vyhotovení celé práce. 

Někteří spolupráci volí, aby měli po starostech, jde ale o další stupeň porušování akademické etiky. Práce psané na zakázku jsou závažným problémem, který se objevuje napříč všemi univerzitami po celém světě. Odborníci a odbornice nastíní, jak situaci řešit a jak podvodům předcházet. Kromě toho představí výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů v této oblasti.

Workshop povede Veronika Králíková, výzkumná pracovnice v Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU. V roce 2017 obhájila diplomovou práci nazvanou Analýza trhu s podvodnými pracemi v ČR, za kterou získala cenu děkana.