Rezistence vůči antibiotikům je velký problém. Pomoci by mohly bakteriofágy

Stále větší počet bakterií odolává léčbě antibiotiky a na některé už dokonce žádné léky nezabírají. Tým mladých vědců z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se proto zaměřil na nový způsob léčby, který antibiotika kombinuje s působením bakteriálních virů – bakteriofágů, které umí bakterie zlikvidovat.  

Studie účinnosti kombinované terapie již ukázaly, že při použití určitých kombinací fág-antibiotikum dochází vlivem synergického působení k účinnějšímu potlačení bakteriální infekce než při použití samotných antibiotik nebo fágů.

„Současné podávání fágů a antibiotik navíc zamezuje vzniku a šíření rezistentních bakterií. To je dáno tím, že si bakteriální populace nedokáže dostatečně rychle vytvořit rezistenci k fágu i antibiotiku zároveň, jelikož se mechanismy rezistence k oběma agens často navzájem vylučují. Nicméně v současné době nejsou na evropském trhu dostupná žádná kombinovaná léčiva založená na tomto typu synergie,“ uvedl hlavní řešitel projektu Tibor Botka z Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů při Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU.

Projekt vedený Botkou se opírá o dlouhodobý výzkum pracoviště, zaměřený na stafylokoky a jejich mobilní genetické elementy včetně bakteriofágů. „Zaměřili jsme se na druh Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), protože právě rychlý nárůst jeho antibiotické rezistence vyhodnotila Světová zdravotnická organizace jako jedno z nejzávažnějších zdravotnických rizik,“ vysvětlil Botka s tím, že cílem je připravit vhodné kombinace antibiotik a terapeutických stafylokokových fágů, které budou vykazovat zvýšený účinek proti rezistentním kmenům zlatého stafylokoka. 

 „Vybrali jsme dva odlišné fágy, a proto předpokládáme, že by se při potlačení bakteriálního onemocnění mohly vhodně doplňovat. Vyvíjené směsi musí splňovat základní kritéria, jako je účinnost, vhodná forma aplikace a především bezpečnost, a proto budeme posuzovat i jejich vliv na produkci stafylokokových exotoxinů v porovnání se standardní léčbou antibiotiky. Po optimalizaci přípravky otestujeme i na myším modelu,“ nastínil Botka plán výzkumu, na který vědci získali juniorský grant Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Výzkum má v budoucnu umožnit přípravu preparátu šitého na míru pro konkrétního pacienta, obsahujícího fágy a antibiotikum s vhodnou koncentrací, což umocní celkovou účinnost terapie, a přitom nezničí přirozenou populaci prospěšných bakterií, upřesnil vedoucí laboratoře Jiří Doškař, jehož prostřednictvím je laboratoř zapojena do prestižní mezinárodní iniciativy, která se zaměřuje na vypracování postupů a zásad pro bezpečnost fágové terapie.  

Pro boj s bakteriálními patogeny lidstvo už dlouhá desetiletí využívá antibiotika, což jsou antimikrobiální látky produkované zejména plísněmi. V důsledku dlouhodobého používání antibiotik u chronických stavů, častých aplikací širokospektrálních antibiotik, ale i v minulosti nadbytečného užívání v humánní i veterinární medicíně, se začaly v lidské populaci šířit bakteriální kmeny, které jsou k antibiotikům rezistentní.

„Tyto kmeny celosvětově nahrazují původní citlivé populace, a to zejména v nemocničním prostředí, kde se stávají ještě větší hrozbou. Zvláště nebezpečné jsou infekce způsobené takzvanými multirezistentními kmeny, které již nelze dostupnými antibiotiky úspěšně léčit. Vývoj syntetických antibiotik je velmi nákladný a časově náročný a v současné době se již prakticky zastavil. Proto se zvyšuje poptávka farmaceutických společností a lékařů po nových účinných léčivech,“ vysvětlil vědec.

Jednou z cest, jak tento problém řešit, je podle něj návrat k léčbě pomocí fágů, která se slibně rozvíjela v před-antibiotické éře a v některých státech přetrvala dodnes. Fágovou terapii antibiotika v minulosti rychle nahradila, a to především pro své univerzální použití, které však zároveň vedlo k současné antibiotické krizi. Vývoj a příprava fágových terapeutik je časově i finančně mnohem méně náročná než u antibiotik. Bohužel, v důsledku absence regulačních pravidel pro registraci zůstává v západním světě fágová terapie stále jen experimentální léčbou. Kromě problému s registrací se využití fágů potýká také s přetrvávající neopodstatněnou nedůvěrou lékařů i pacientů, a to zejména pro virovou podstatu preparátu a z obavy o dostatečnou účinnost. Právě kombinace s antibiotiky by mohla tuto nedůvěru překlenout.