CSVŠ pořádá online workshop o vysokoškolském poradenství

Online workshop týkající se vysokoškolského poradenství, který bude volně přístupný komukoli, pořádá na online platformě Zoom už 5. dubna Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ). 

Na akci je nutné se pouze registrovat, a to do konce března zde.

Online workshop nazvaný „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“ pořádá CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta 5. dubna od 13 do 14.30 hodin a jeho cílem je představení nové studie Filipa Bláhy na toto téma. 

Ta vychází ze závěrů dvou mezinárodních workshopů, které CSVŠ uspořádalo v letech 2020 a 2021 ve spolupráci se zmíněnou nadací. 

„V centru zájmu stojí Strategický záměr ministerstva školství pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, jehož cíle a priority jsou bez dobře nastaveného vysokoškolského poradenství jen stěží dosažitelné. Na dvou konkrétních případech – přechodu a psychologickém poradenství – studie přibližuje aktuální výzvy směrem k poradenské komunitě a také to, jak se na nich podepsala epidemie koronaviru,“ popisuje autor studie Filip Bláha. (Více o jeho práci si můžete přečíst i zdezde.)

Poslední část pak bude věnována otázce efektivního financování poradenských aktivit. „Kromě jiného je cílem studie podnítit diskuzi o postavení, směřování a financování vysokoškolského poradenství. Po krátkém představení studie bude následovat diskuze, do které se mohou zapojit všichni – akademičtí pracovníci, studující, úředníci ministerstva a samozřejmě samotní poradci a poradkyně,“ dodává Bláha.

Více informací o dalších akcích CSVŠ naleznete zde.