Neohrozit další generace. MENDELU zakládá centrum společenské odpovědnosti

Mendelova univerzita v Brně má jako první vysoká škola v republice vlastní Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Jeho prostřednictvím chce oslovit nejen své zaměstnance a studenty, ale také podporovat odpovědné a ekologické chování v celém Česku.

Být společensky odpovědný znamená podporovat udržitelný rozvoj, který na jedné straně uspokojuje potřeby současné generace, ale neohrožuje generace budoucí. „Na prestižních zahraničních univerzitách je společenská odpovědnost a udržitelnost automatickou součástí. Česká republika dosud poměrně zaostávala třeba za Finskem, Švédskem či USA,“ vysvětluje Sylvie Formánková z Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty MENDELU vznik centra.

Vysoké školy byly podle ní doposud spíše pasivními aktéry, a to přesto, že společenská odpovědnost je součástí jejich takzvané třetí role definované v zákoně o vysokých školách.

„Na ekonomicky orientovaných vysokých školách či ekonomických fakultách se v současné době povědomí o společenské odpovědnosti nicméně zvyšuje, a to také díky zapojování tohoto tématu do výuky. Zjišťovali jsme také názor studentů na společenskou odpovědnost své školy. Celkem 85 procent dotazovaných studentů považuje svou školu za odpovědnou a 95 procent z nich je i ochotno se do společensky odpovědných aktivit školy zapojovat. To bylo také jedním z impulzů pro vytvoření Centra pro společenskou odpovědnost na Mendelově univerzitě,“ dodává.

Centrum chce podporovat udržitelné chování nejen interně, ale především prostřednictvím spolupráce s dalšími českými i zahraničními vysokými školami, institucemi, asociacemi, podniky, ministerstvy a místní komunitou a tím celkově podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v zemi. Chystají se přednášky a diskusní setkání se zástupci z vědecké oblasti, podnikové sféry, neziskových organizací či sociálních podniků nebo veřejné promítání filmů s tematikou o životním prostředí.

Jedním z projektů společenské odpovědnosti, který už funguje, je spolupráce studentů MENDELU s projektem S-Pecka. S-Pecka propojuje uměleckou tvůrčí činnost žáků speciální základní školy a ekologii, kdy žáci navrhují design látkovým výrobkům pro bezobalovou domácnost. Studenti z MENDELU následně pomáhají s propagací těchto výrobků. Dalším příkladem je spolupráce se sociálním podnikem Kolibřík na Fashion Boxech. V nich studenti vytřídí šaty a ty, které už nejsou nositelné, slouží dál jako materiál k šití tašek, látkových sáčků na pečivo a podobně.